Sedam svetih sakramenata - sedam djelatnosti Krista i Crkve


TAJNA I OTAJSTVO

Riječ “sakrament” latinskog je podrijetla, a znači približno isto što i grčka riječ “misterij”: “sveta tajna” ili “otajstvo”. Kršćanima katolicima česta je i važna.

''Tajnovite'' su stvarnosti ono što je doista prisutno među ljudima, a istovremeno smo svjesni da nešto od toga nikada nećemo do dna ni razotkriti ni izreći, npr. dobrotu ili zloću srca, mržnju, ljubav, prijateljstvo i slično. To su “otajstvene” stvarnosti: živo prisutne a neizrecive.

Ljudi žele svoju ljubav darovati voljenima, žele je učiniti prepoznatljivom i prisutnom i to čine pute svojih “tajni”, određenih znakova. Poklonjen cvijet ili osmijeh nije ljubav ali je izriče i ona se u tom izricanju događa i otkriva.

SAKRAMENTI - ZNAKOVI BOŽJE PRISUTNOSTI

Boga nitko nikada nije vidio. Nedohvatljiv je čovjeku i neizreciv. Ali On komunicira s čovjekom, iznosi mu svoje ''tajne'' preko znakova kojima ih izriče.

Isus je za sebe govorio da je pastir, izvor, svjetlo svijeta, put, istina i život, kruh života...
Isus Krist je ''otajstvo,  sakrament,  živi znak'' prisutnoga Boga Spasitelja među ljudima!

Isusovi suvremenici tu su prisutnost prepoznali u njegovim djelima, riječima i životu. “Bog je u Isusu Kristu sa sobom pomirio svijet” (2 Kor 5.19).“Uvjeren sam, doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našemu.” (Rim 8 .38- 39) . Ta je vjera okupila i okuplja stoljećima oko Krista Uskrsloga golemo mnoštvo ljudi, zajednicu koju zovemo Crkva.
CRKVA JE USRED SVIJETA ŽIVI ''ZNAK, OTAJSTVO, SAKRAMENT'' SUSRETA LJUDI S USKRSLIM KRISTOM.

Taj susret kršćani-vjernici doživljavaju i ostvaruju osobito u nekim važnim trenucima svog života kada se okupljaju da zajednički slave obredne čine koji im vidljivo označuju što im uskrsli Krist snagom svoga Duha doista dariva za njihovo spasenje. Ti se obredni čini - sastavljeni od znakova, gesta i riječi - nazivaju sakramenti Crkve. Oni su vjernicima događaji spasenja koji mijenjaju njihov život.

Sakramenti Crkve jesu:
-znakovi po kojima, preko osobe Isusa Krista, Bog objavljuje Spasitelja

-izrazi vjere okupljene zajednice - Crkve; vjere u Boga milosnoga Spasitelja znakovita događanja kojima se ljudi ''osvećuju i stupaju medu otkupljene'', među prijatelje Božje koji su pozvani na međusobnu ljubav i zajednički, vječni život s Bogom

-navještaj Kraljevstva Božjega, punine međusobnog darivanja i života s Bogom koju nam je Isus navijestio

SEDAM SAKRAMENATA CRKVE

Kroz sedam svetih sakramenata Krist dolazi čovjeku i osobno mu se daje, u spasonosnom susretu koji odgovara svakoj prilici čovjekova života.

Sedam svetih sakramenata :

1. Krštenje (krst)
2. Potvrda (krizma)
3. Euharistija (misa, pričest)
4. Pomirenje (pokora, ispovijed)
5. Bolesničko pomazanje
6. Sveti red
7. Ženidba

POJEDINAČNO O SAKRAMENTIMA POGLEDAJTE U PODKATEGORIJI "O SAKRAMENTIMA".


RASPORED SV. MISA
PON-SUB 19:00 ljeti (DP)
                   18:00 zimi (DP)

NED         08:00 h (DP)
                 10:00 h (DP)
                 19:00 ljeti (DP)
                 18.00 zimi (DP)


FIS - crkva sv. Fabijana i Sebastijana (?)
DP- crkva Dobroga Pastira (?)

Ljudi su katkad neuračunljivi, nelogični i sebični. Ipak im
oprosti! Kad si brižan, ljudi te mogu optužiti da imaš sebične motive. Ipak, budi brižan!  Ako si uspješan, steći ćeš i lažne prijatelje i istinske neprijatelje. Ipak, i dalje budi uspješan! Ako si iskren i prostodušan, ljudi će te pokušati prevariti. Ipak, budi iskren i prostodušan!  Ono što ti izgrađuješ godinama netko može porušiti u trenutku. Ipak, gradi!  Ako si spokojan, miran i sretan, ljudi mogu biti ljubomorni. Ipak, budi sretan! Dobro koje učiniš danas, ljudi će zaboraviti sutra. Ipak, čini dobro!   Daj svijetu najbolje što imaš, vjerovatno neće nikada biti dovoljno. Ipak, daj svijetu najbolje što znaš i imaš! Ako pogledaš bolje, na kraju,ipak je sve to između tebe i Boga; nikad nije ni bilo između tebe i njih!

                                    Majka Tereza

                                      

AUDIO MATERIJALI